Mi történik a táskás cégnél?

Egyre több adat van arra, hogy a polgármester törvénytelenül nevezte ki Viola Károlynét az Aries NKft. élére. A Közigazgatási Bíróságnak arra kell választ adnia, hogy kinevezett, a Képviselő-testület által meghatározott pályázati feltételeknek megfelel-e, illetve a döntésnél az önkormányzatokról szóló jogelveket betartotta-e a polgármester.

Az Ariesnél nem ez az első botrány. Tudjuk, hogy egy 2020. őszi facebook post miatt kellett távoznia Ladányi Sándor felügyelőbizottsági elnöknek, mivel jogszabályba ütközött már a megválasztása. Azóta sem ülésezett a felügyelő bizottság, a korábbi döntéseik pedig semmisek. A város legnagyobb társasága kikerült a tulajdonos ellenőrzési köréből. Ennek azért van jelentősége, mert a volt alpolgármester arról beszélt a tegnapi interjúban, hogy ügyvezetővel szemben több oldalas szakmai kritika jelent meg, mely érinti a társaság jogszerű gazdálkodását és melyet a felügyelő bizottságnak kellene első körben vizsgálnia. Ez a vizsgálat idáig elmaradt.


Térjünk vissza a pályázatra. A közzétett pályázat egyik feltétele az volt, hogy a jelöltnek igazolnia kellett, hogy van-e cégvezetői gyakorlata. Ezt bárki leellenőrizheti, ugyanis a cégadatok nyilvánosak. Az Opten olyan céginformációs szolgáltatás, amelyben valamennyi magyarországi cég Cégközlönyben közzétett összes hivatalos cégjegyzéki adata megtalálható, beleértve a törölt cégek adatait is, kiegészítve az Igazságügyi Minisztérium által rendelkezésükre bocsátott, de a Cégközlönyben közzé nem tett adatokkal. Az elvégzett, Viola Károlyné névre való keresés egyetlen találatot sem adott ki, így nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy egyáltalán nem rendelkezik vezetői tapasztalattal. A Mónus-riportban elhangzott az is, hogy maga a pályázat sem tartalmazott ilyen adatot. Kizárt az a pályázat, mely nem felel meg az érvényességi vagy teljességi feltételeknek. Ez alapján akkor miért nem zárta ki a polgármester a pályázók közül az érvénytelen pályázatot? Leellenőrizte egyáltalán a jelölteket mielőtt döntést hozott?

Mint látjuk a Képviselő-testület nyílt ülésen meghozott 317/2020. (X.28) számú határozata világos, könnyen ellenőrizhető formai feltételeket határozott meg, melyet a polgármester egyszerűen semmibe vett a vészhelyzet idejére kapott felhatalmazás alapján és az 58/2021 (II.18) sz. Önkormányzati Határozatával az Aries Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé választotta Viola Károlyné szigetszentmiklósi lakost, álláspontom szerint törvénytelenül.

A döntés nem csak a formai feltételek hiánya miatt támadható. A felhatalmazási törvény bár átruházza a testület feladat- és hatáskörét a vészhelyzet alatt a polgármesterre, de az nem jelent korlátlan hatalmat. Egyre több olyan kormányhivatal által felülvizsgált polgármesteri döntés van, mely rávilágít a felhatalmazási törvény helyes értelmezésére, hogy a polgármesternek továbbra is be kell tartania a jóhiszemű, tisztességes joggyakorlás elvét valamint a többletjoggal nem szabad visszaélnie. Elsősorban azt kell vizsgálnia, hogy a vészhelyzet adta körülmények miatt szükséges-e döntést hoznia a polgármesternek. A szükségesség fogalmát pedig a határidők jelentik. Mivel az Aries most kinevezett ügyvezetője csak 2021.06.16. napjától látja el feladatát, így bőven van idő arra, hogy a testület megválaszthassa a vészhelyzet elmúltával az önkormányzati cég ügyvezetőjét. A határidő azért is távoli, hiszen amennyiben esetlegesen vészhelyzet állna fenn a nyári időszakban, úgy abban az esetben a korábbi ügyvezető tisztsége automatikusan a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6.§ (4) értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik. Tehát semmi nem indokolja a döntés szükségességét.

Az önkormányzati törvény jogelveit sérti az az eljárás is – a Duna-médiában elhangzott állítás szerint -, hogy a képviselők többsége egyértelműen a másik jelöltet támogatta. A kinevezett jelölt a képviselők kisebbségének támogatásával rendelkezett. Így érthető, hogy a polgármester miért nem akarta megvárni a vészhelyzet lejártát. A polgármesteri döntés tehát több szempontból is jogellenes, melyet vélhetően osztani fog a felettes közigazgatási szerv, valamint a bíróság is.

Mint látjuk az új ciklusban teljes egészében elmaradt az ügyvezetés felügyelete. A civilek semmit sem látnak az önkormányzati cég működéséből. Az átláthatóság továbbra sincs meg. Hogy az Aries, milyen alvállalkozókat, milyen eljárással választ ki, az teljesen rejtély. Pedig a vészhelyzet alatt is működnek a gazdasági társaságok szervei, melyet jogszabály biztosít. Tartanak közgyűléseket, összeül a felügyelőbizottság stb.. Igaz nem személyesen hanem az online térben pl. kikérik írásban a tagok véleményét. Valamennyi helyi önkormányzati társaságnál működik tehát a felügyelet, kivéve az Aries-nél. Semmi nem indokolja, hogy ne alakuljon meg a Felügyelő Bizottság és ebben a tulajdonosi jogokat gyakorló testületnek semmi beleszólása nincs.

Az Aries jelenlegi ügyvezetőjével szemben korábban törvényességi felhívással éltem az ügyészség felé, mikor Szarvas Tibor az egyik ülésen elismerte, hogy jogerősen elítélték. Az akkori Tulajdonosi Bizottság tagja volt az Aries dolgozója Viola Károlyné. Ez utóbbi azért is érdekes, hiszen a munkáltatójával, Szarvas Tiborral szemben egyszer sem emelte fel a szavát a  bizottságon, így a jelenlegi vezetés részesévé vált.

Összefoglalva
Az Aries ügyvezetése kész botrány, melynek 3 évtizede alatt egyetlen párt sem akart véget vetni és melyhez mindenkor asszisztált a tulajdonos önkormányzat. Jelen esetben még a törvénytelen ügyvezető-választást is bevállalta a polgármester, melyhez visszásan felhasználta a különleges jogrend által nyújtott előnyét.

Szólj hozzá!

Ne feledd,a hozzászólásodért te vagy a felelős!