Új keresetlevél nyomtatványokat kell alkalmazni

2019. április 2. napjától új nyomtatványokat kell alkalmazni azoknak a személyeknek akik jogi képviselet nélkül vágnak bele a polgári perekbe. Az új nyomtatványok rövidebbé, egyszerűbbé és közérthetőbbé váltak.
Eddig 25 oldalas nyomtatványt kellett alkalmazni, melyet 3 példányban kinyomtatni mellékletekkel ellátni irdatlan teher volt a felpereseknek. A tartalma sem volt közérthető. Most ez egyszerűsödött le a bíróságok tapasztalatai alapján mindössze 9 oldalra. A cél az volt, hogy gyorsabbak legyenek az eljárások és jobb legyen a polgárok jogérvényesítése. Sajnos az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy a peres ügyszámok jelentősen visszaestek a nem megfelelően beadott keresetlevelek miatt, melynek egyszerűsítése indokolt és szükséges volt.

Forrás:
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/kihirdettek-az-uj-keresetlevel-nyomtatvany-rendeletet
Új keresetlevél nyomtatvány:
https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/keresetlevel-nyomtatvany-pdf